LPEU/2022/429 COM(2022)345 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – CTC zriadenom Dohovorom o zjednodušení formalít pri preprave tovaru z 20. mája 1987 a v spoločnom výbore EÚ ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)345
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/429
Dátum ukončenia procesu: 11.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.07.2022
Ukončenie štádia: 20.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia: 21.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.07.2022
Ukončenie štádia: 11.08.2022