LPEU/2022/428 COM(2022)500 PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE Správa o právnom štáte 2022 Kapitola o situácii v oblasti právneho štátu na Slovensku Sprievodný dokument OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o právnom štáte 2022 Kapitola o situácii v oblasti právneho štátu v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)500
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/428
Dátum ukončenia procesu: 10.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia: 18.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.07.2022
Ukončenie štádia: 20.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia: 10.08.2022