LPEU/2022/427 COM(2022)338 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o normách kvality a bezpečnosti pre látky ľudského pôvodu určené na humánne použitie a o zrušení smerníc 2002/98/ES a 2004/23/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)338
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/427
Dátum začiatku MPK: 25.01.2023
Dátum konca MPK: 07.02.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia: 14.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.07.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.01.2023
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)