LPEU/2022/423 COM(2022)342 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým povoľuje začať rokovania v mene Európskej únie o medzinárodnej dohode o znečistení plastmi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)342
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/423
Dátum ukončenia procesu: 13.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia: 27.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.07.2022
Ukončenie štádia: 29.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022