LPEU/2022/422 COM(2022)333 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o záväzkoch členských štátov zaistiť dôveru v štatistiku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)333
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/422

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia: 12.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia: 12.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)