LPEU/2022/418 COM(2022)328 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Vykonávanie tretieho akčného programu Únie v oblasti zdravia v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)328
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/418

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.07.2022
Ukončenie štádia: 08.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.07.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)