LPEU/2022/415 COM(2022)326 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o vykonávaní delegovania právomocí udelených Komisii v súlade s nariadením (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)326
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/415
Dátum ukončenia procesu: 04.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 04.08.2022