LPEU/2022/414 JOIN(2022)14 Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2022)14
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
NBS (Národná banka Slovenska)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
SIS (Slovenská informačná služba)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/414
Dátum ukončenia procesu: 11.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022