LPEU/2022/408 COM(2022)350 Návrh NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2022 Aktualizácia príjmov (vlastných zdrojov) a iné technické úpravy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)350
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/408
Dátum ukončenia procesu: 06.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 13.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.07.2022
Ukončenie štádia: 15.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.07.2022
Ukončenie štádia: 06.09.2022