LPEU/2022/407 COM(2022)331 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)331
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/407

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.07.2022
Ukončenie štádia: 20.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)