LPEU/2022/404 COM(2022)325 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) 2021/1060, pokiaľ ide o dodatočnú flexibilitu na riešenie dôsledkov vojenskej agresie Ruskej feder...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)325
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/404

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 01.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)