LPEU/2022/403 COM(2022)324 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zlepšenie politiky súdržnosti – Flexibilná pomoc územiam (FAST – CARE) na riešenie dôsledkov rusk...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)324
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/403
Dátum ukončenia procesu: 06.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 01.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 06.09.2022