LPEU/2022/402 COM(2022)318 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles IV na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)318
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/402

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)