LPEU/2022/401 COM(2022)315 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Dlhodobá prognóza peňažných tokov do rozpočtu a peňažných tokov z rozpočtu EÚ (2023 – 2027)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)315
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/401

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)