LPEU/2022/393 COM(2022)323 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV KONSOLIDOVANÁ ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA EURÓPSKEJ ÚNIE ZA ROZPOČOVÝ ROK 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)323
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/393

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 06.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.09.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)