LPEU/2022/392 COM(2022)321 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov – Ročná účtovná závierka Európskeho rozvojového fondu za rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)321
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Chceli by sme požiadať o zmenu hlavného gestora k oznámeniu Komisie - „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov – Ročná účtovná závierka Európskeho rozvojového fondu za rok 2021“, nakoľko je predmetom rokovaní na zasadnutiach pracovnej skupiny pre africké, karibské a tichomorské štáty (PS ACP), v ktorej účasť za SR zastrešuje MZVaEZ SR. ERF sa nefinancuje z rozpočtu EÚ. Toto oznámenie nesúvisí s rozpočtovaním príspevkov SR do tohto fondu v rozpočte verejnej správy SR a ani platieb, ktoré máme v gescii v spolupráci s MZVaEZ.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/392
Dátum ukončenia procesu: 28.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.09.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022