LPEU/2022/389 COM(2022)304 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o obnove prírody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)304
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: článok 12, odsek 7 Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politiky EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/389
Dátum začiatku MPK: 27.09.2022
Dátum konca MPK: 03.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 14.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.06.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia: 04.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia: 14.11.2022