LPEU/2022/388 COM(2022)409 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Sila obchodných partnerstviev: spoločne za zelený a spravodlivý hospodársky rast

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)409
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/388

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.06.2022
Ukončenie štádia: 29.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)