LPEU/2022/384 COM(2022)296 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009, pokiaľ ide o zmenu informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva na informačnú sieť poľnohospodárskej udržateľnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)296
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/384
Dátum ukončenia procesu: 14.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 14.07.2022