LPEU/2022/376 COM(2022)404 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY Meniť víziu na konkrétne kroky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)404
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/376
Dátum ukončenia procesu: 19.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.06.2022
Ukončenie štádia: 23.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.06.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022