LPEU/2022/373 COM(2022)407 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Stanovisko Komisie k žiadosti Ukrajiny o členstvo v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)407
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/373
Dátum ukončenia procesu: 07.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia: 12.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.07.2022
Ukončenie štádia: 15.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.07.2022
Ukončenie štádia: 07.10.2022