LPEU/2022/367 COM(2022)287 SPRÁVA KOMISIE RADE o vykonávaní finančnej pomoci poskytovanej zámorským krajinám a územiam na základe rozhodnutia o pridružení zámoria vrátane Grónska a v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu v roku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)287
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/367

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)