LPEU/2022/364 COM(2022)293 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na Mimoriadnej konferencii o Zmluve o energetickej charte 24. júna 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)293
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/364
Dátum ukončenia procesu: 19.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022