LPEU/2022/361 COM(2022)277 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Posilnenej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)277
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/361
Dátum ukončenia procesu: 08.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 08.07.2022