LPEU/2022/360 *COM(2022)231 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitoly REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/1060, nariadenie (EÚ) 2021/2115, smernica 2003/87/ES a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)231
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Medzi spolugestorov je potrebné doplniť, okrem MIRRI SR, MHSR, MFSR, MPRVSR, MŽPSR aj MDV SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/360
Dátum ukončenia procesu: 08.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.06.2022
Ukončenie štádia: 13.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.06.2022
Ukončenie štádia: 16.06.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.06.2022
Ukončenie štádia: 16.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.06.2022
Ukončenie štádia: 16.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.06.2022
Ukončenie štádia: 08.07.2022