LPEU/2022/356 COM(2022)288 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dočasných opatreniach na liberalizáciu obchodu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie uplatniteľné na moldavské výrobky podľa Dohody o pridružení medzi Európsk...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)288
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/356
Dátum ukončenia procesu: 07.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.06.2022
Ukončenie štádia: 21.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.06.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 07.07.2022