LPEU/2022/351 COM(2022)255 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v podvýbore pre zemepisné označenia zriadenom Dohodou o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku podvýboru pre zemepisné označenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)255
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/351
Dátum ukončenia procesu: 01.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.06.2022
Ukončenie štádia: 08.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 01.07.2022