LPEU/2022/343 COM(2022)292 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Výročná správa o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2021 pre orgán udeľujúci absolutórium

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)292
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/343

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 01.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.08.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)