LPEU/2022/341 COM(2022)226 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Uplatňovanie zdravotných a environmentálnych noriem EÚ na dovážané poľnohospodárske a potravinové výrobky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)226
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/341
Dátum ukončenia procesu: 04.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.06.2022
Ukončenie štádia: 04.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 04.07.2022