LPEU/2022/336 COM(2022)282 Návrh ROZHODNUTIE RADY o prijatí eura Chorvátskom 1. januára 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)282
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/336

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)