LPEU/2022/333 COM(2022)251 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní delegovania právomoci udelenej Komisii podľa rámcového rozhodnutia Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o pridávanie látok do vymedzenia pojmu drogy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)251
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/333

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia: 01.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia: 01.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)