LPEU/2022/326 COM(2022)252 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o štvrtej správe o pokroku pri vykonávnaní stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)252
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/326

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.05.2022
Ukončenie štádia: 21.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.06.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)