LPEU/2022/325 COM(2022)301 OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o stave Schengenu za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)301
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/325

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 29.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)