LPEU/2022/323 COM(2022)302 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz zavedené nariadením (EÚ) 2017/458, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)302
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/323

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 29.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)