LPEU/2022/288 COM(2022)241 Návrh ROZHODNUTIE RADY o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)241
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/288
Dátum ukončenia procesu: 08.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.05.2022
Ukončenie štádia: 10.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 08.08.2022