LPEU/2022/284 JOIN(2021)33 Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2017/1770 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mali

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2021)33
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
NBS (Národná banka Slovenska)
SIS (Slovenská informačná služba)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/284
Dátum ukončenia procesu: 17.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.05.2022
Ukončenie štádia: 23.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 17.06.2022