LPEU/2022/283 JOIN(2022)16 SPOLOČNÁ SPRÁVA EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Osobitná administratívna oblasť Hongkong: výročná správa za rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2022)16
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/283
Dátum ukončenia procesu: 07.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.05.2022
Ukončenie štádia: 20.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022