LPEU/2022/275 JOIN(2022)13 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Strategické partnerstvo s krajinami Perzského zálivu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2022)13
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/275
Dátum ukončenia procesu: 14.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 17.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.08.2022
Ukončenie štádia: 17.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.08.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022