LPEU/2022/27 COM(2022)16 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o európskej stratégii pre univerzity

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)16
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/27

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.01.2022
Ukončenie štádia: 08.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2022
Ukončenie štádia: 11.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)