LPEU/2022/267 COM(2022)223 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie o (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)223
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/267
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.05.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022