LPEU/2022/262 COM(2022)208 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)208
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/262

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 13.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 16.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)