LPEU/2022/246 COM(2022)194 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie Komplexnej dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie a Európskou úniou a jej členskými štátmi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)194
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/246
Dátum ukončenia procesu: 16.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.05.2022
Ukončenie štádia: 06.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.05.2022
Ukončenie štádia: 09.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.05.2022
Ukončenie štádia: 16.05.2022