LPEU/2022/239 COM(2022)197 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskom priestore pre zdravotné údaje

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)197
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/239
Dátum začiatku MPK: 25.01.2023
Dátum konca MPK: 07.02.2023
Dátum ukončenia procesu: 11.04.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.05.2022
Ukončenie štádia: 03.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.01.2023
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 11.04.2023