LPEU/2022/238 COM(2022)185 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní smernice 2014/89/EÚ, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)185
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/238

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.05.2022
Ukončenie štádia: 03.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.05.2022
Ukončenie štádia: 06.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)