LPEU/2022/233 COM(2022)191 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie priorít partnerstva EÚ a Egypta

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)191
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/233
Dátum ukončenia procesu: 28.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.04.2022
Ukončenie štádia: 29.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.04.2022
Ukončenie štádia: 29.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.04.2022
Ukončenie štádia: 28.05.2022