LPEU/2022/230 COM(2022)655 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločno...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)655
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/230
Dátum začiatku MPK: 14.09.2022
Dátum konca MPK: 28.09.2022
Dátum ukončenia procesu: 26.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.04.2022
Ukončenie štádia: 20.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.06.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022