LPEU/2022/223 COM(2022)195 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dočasnej liberalizácii obchodu, ktorou sa dopĺňajú obchodné koncesie uplatniteľné na ukrajinské výrobky podľa Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)195
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/223
Dátum ukončenia procesu: 25.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 03.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.05.2022
Ukončenie štádia: 06.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.05.2022
Ukončenie štádia: 25.05.2022