LPEU/2022/220 COM(2022)180 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní prílohy XI k služobnému poriadku a jeho článku 66a

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)180
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/220
Dátum ukončenia procesu: 17.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.04.2022
Ukončenie štádia: 25.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.05.2022
Ukončenie štádia: 27.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.05.2022
Ukončenie štádia: 17.06.2022