LPEU/2022/219 COM(2022)183 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2278, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)183
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/219
Dátum ukončenia procesu: 16.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 28.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.04.2022
Ukončenie štádia: 16.05.2022