LPEU/2022/218 COM(2022)166 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení Komisie začatím rokovaní o zmene Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)166
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/218
Dátum ukončenia procesu: 19.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 28.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.04.2022
Ukončenie štádia: 19.05.2022